CASE: De kracht
van Lindenhout

Jeugdzorgorganisatie Lindenhout heeft na de grote veranderingen in het stelsel van de jeugdzorg te maken met een nieuwe marktsituatie. Hoewel de eigenlijke cliënten hetzelfde zijn gebleven (kinderen en jongeren in de knel en hun gezinnen) is de vraagkant van de markt  compleet veranderd. De gemeenten zijn de nieuwe opdrachtgevers, er zijn nieuwe samenwerkingspartners in het netwerk en er worden nieuwe vragen en eisen gesteld. Hoe geef je daar goed antwoord op? Wat is de kracht van je organisatie en hoe breng je die naar je nieuwe doelgroepen goed over? O2 stapte met Lindenhout in het proces om het nieuwe verhaal over de kracht van Lindenhout van binnenuit naar buiten te brengen.

 

Inside-out
We zijn begonnen met kennismaken. Met directie en managementteam, maar vooral met medewerkers: hulpverleners, jeugdzorgwerkers, pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers, enzovoort. Om te horen hoe ze werken, wat ze doen en waarom ze doen wat ze doen. Heel Lindenhout werkt al jaren vanuit het motto: kinderen horen thuis. En als dat echt niet kan, dan zo thuis mogelijk. In de interviews met de medewerkers zijn we met name gaan doorvragen op hoe het komt dat ze dit waar kunnen maken. Wat doen zij anders, kunnen zij anders dan andere organisaties, waardoor de hulp van Lindenhout werkt en zelfs vaker en beter werkt.

Echt contact maken
Uit hun verhalen bleek de kracht van Lindenhout: professionals van Lindenhout zijn beter dan anderen in staat om echt contact te maken, juist in de moeilijkste situaties. Alleen bij echt contact met kinderen, jongeren en gezinnen in de knel is er sprake van echt begrip, ontstaat er vertrouwen en kan Lindenhout de beste hulp bieden. En daar zijn meer dan voldoende voorbeeldverhalen van voorhanden. Bovendien blijkt het een kwaliteit die niet zomaar is ontstaan. Al jarenlang wordt bij Lindenhout structureel aandacht gegeven aan het verbeteren van de kracht van echt contact. ‘Invoegen en aansluiten’ noemen ze dat bijvoorbeeld in vaktermen, en daar wordt op getraind en in opgeleid. Die vaktermen hebben we gelaten voor wat ze zijn. We zijn de verhalen gaan ophalen in de organisatie en brengen die met een mix van middelen naar buiten onder het thema ‘Echt resultaat begint bij vertrouwen’.  

Interne verteltraining
De Lindenhout campagne is niet een campagne van communicatiemiddelen. Het is een campagne gevoerd door de mensen van Lindenhout zelf. We willen dat zij allemaal en samen hetzelfde verhaal gaan vertellen. Om dat goed te ondersteunen hebben we een aantal middelen gemaakt die ook extern in te zetten zijn. Zoals een compacte vouwfolder met een samenvatting van de essentie van de kracht van Lindenhout en een krant met mooie voorbeeldverhalen. Maar die middelen worden vooral eerst door medewerkers gebruikt om zich het verhaal verder eigen te maken, zodat zij het zelf goed kunnen vertellen aan opdrachtgevers, aan collega’s in het professionele netwerk en aan ketenpartners.

Energie
Het nieuwe verhaal over de kracht van Lindenhout geeft de organisatie en medewerkers nieuwe energie. Het is hun eigen verhaal, dus ze herkennen het, pikken het snel op en weten het snel ‘eigen’ te maken. De komende maanden wordt ook de website vernieuwd en zullen we steeds met nieuwe voorbeeldverhalen de kracht van Lindenhout naar buiten blijven brengen. 

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met René


Deel dit artikel via: