Nieuws
archief

SalzburgerLand - het hele jaar door

Nederlanders hebben iets met Oostenrijk. De bergen, de sneeuw, de schnitzels, het bier, de gastvrijheid en de gezelligheid: het is goed toeven daar. SalzburgerLand is na Tirol verreweg de bekendste en grootste regio in aantallen Nederlanders die er op vakantie gaan: per jaar maar liefst zo’n 450.000! Aan O2 de taak om dat aantal te laten groeien, zowel in het zomer- als winterseizoen. En dat lukt! We zijn dan ook het hele jaar door online en offline aanwezig in de markt.

Wij zijn PLUS, altijd

‘Goed eten, daar houden we van’ is de trotse en krachtige externe belofte van PLUS. Stap voor stap komt hiermee het doel ‘De Beste Supermarkt van Nederland’ binnen handbereik. En iedere dag leveren de 18.000 medewerkers van PLUS hier een waardevolle bijdrage aan. Maar intern valt ook bescheidenheid op en mag de trots voor een prachtig merk als PLUS wel wat beter gevoeld en gezien worden. O2 ontwikkelde een prachtig intern magazine om de trots en energie die binnen de organisatie aanwezig is een podium te geven!

Interne inspiratiemiddelen

Je wilt je medewerkers raken. Niet alleen met hen communiceren, maar ze echt inspireren . Welke middelen kies je? O2 tipt vijf interne inspiratiemiddelen voor extra blije medewerkers.

O2 tipt vijf interne inspiratiemiddelen voor extra blije medewerkers:

 

Praten over onveiligheid helpt

Medewerkers in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig kunnen voelen, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Ongewenst gedrag van cliënten met een beperking leidt geregeld tot onveilige situaties, van een onbewuste beweging tot echte agressie. De angst hiervoor vreet aan het werkplezier, nog meer dan de intimidatie en agressie zelf. Maar er wordt bijna niet over gesproken, terwijl praten helpt! Hoe zorg je dat het gevoel van onveiligheid bespreekbaar is, van werkvloer tot directie?

 

Inspiratiesessies leiden tot nieuwe uitstraling de SMD

De SMD Zaanstreek Waterland – een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening – is na een fusie en het na korte tijd ongedaan maken daarvan op zoek naar wat hen bindt en hoe ze zich het best kunnen positioneren in een nieuwe markt met aanbestedingen en concurrentie.

De organisatie pakt dit allereerst op met de eigen mensen, het kapitaal van deze organisatie. Vrijwilligers, professionals en MT gaan vol energie aan de slag in vier inspiratiesessies onder leiding van O2 Communicatie.

 

Pagina's