Blog: Online de nieuwe lifeline?

{"autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","speed":"300","arrows":"true","dots":"true","rtl":"false"}

 

Face-timen met je vader in een verzorgingshuis, een vrijmibo met je collega’s in Houseparty, functioneringsgesprekken in Microsoft Teams… Drie weken geleden was ik hier ten eerste niet mee bezig en ten tweede kende ik van de helft het bestaan niet. Het is opmerkelijk hoe snel de mens zich kan aanpassen aan nieuwe situaties maar ook hoe snel we dat kunnen faciliteren (of andersom?) met de online technieken.

 

Taaie kost

Die aanpassing is momenteel – al dan niet gedwongen door de omstandigheden – in een versneld tempo aan het verlopen. Maar ook als we terugkijken naar recente projecten zie je al duidelijk dat ‘online’ op veel gebieden onze lifeline aan het worden was/is. Voor onze klant Raad van Overleg Metalektro (ROM) werkten we aan het project ‘Generatiepact’. Heel kort samengevat een regeling voor werknemers vanaf 60 jaar waarbij ze voor hun pensioengerechtigde leeftijd hun werktijd kunnen afbouwen. Doel: een duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers en een versnelde toestroom van jonge werknemers. Kortom: best ‘taaie kost’ om over te communiceren. En lastig ook, want het gaat om de gevolgen van een regeling op ieders inkomen, en dan moet communicatie echt helder zijn.

Online rekentool

We hebben daarom het ROM geadviseerd een aparte site te bouwen over het Generatiepact. Een site met een aparte ingang voor werknemers en voor werkgevers, want de gevolgen van de regeling zijn voor beide doelgroepen verschillend. Ten eerste kunnen we met die online benadering iedereen bereiken en toegang tot de juiste informatie verschaffen. Ten tweede konden we in de site een rekenmodel opnemen waarmee iedere individuele werknemers heel gemakkelijk zelf kon uitrekenen wat de gevolgen boor zijn inkomen zijn bij deelname aan het Generatiepact. En dat is hoe je het wendt of keert toch voor bijna iedereen de doorslaggevende factor. Zo’n aanpak is ondenkbaar als we geen online tools ter beschikking zouden hebben. Nu is het Generatiepact een succes, ongetwijfeld mede vanwege de online aanpak.

Om deze blog in stijl af te sluiten: als je hier meer over wilt weten kun je me online bereiken – Hans

Deel dit artikel via: