Van informeren naar inspireren
O&O-fonds GGZ compleet vernieuwd

O&O-fonds GGZ, een samenwerking van werkgevers en werknemers in de geestelijke gezondheidszorg, zet zich ervoor in om de geestelijke gezondheidszorg een aantrekkelijke branche te laten zijn om in te werken. Aan O2 wordt een slim plan gevraagd om alle communicatie te verbeteren en slimmer te organiseren. Te beginnen met een merkessentie en een vertaling daarvan naar een visuele identiteit.

Frisse kleuren en herkenbare vormentaal
In gesprekken en tijdens een bijeenkomst met bestuurders van O&O-fonds GGZ en communicatieprofessionals van zowel werkgevers- als werknemerskant wordt de kern van het merk O&O-fonds GGZ in kaart gebracht. Dat vormt de input voor een vertaling naar een pay-off die alles zegt over de kracht van het fonds: Samen werken aan beter werk. Daarna gaan we aan de slag met de visuele identiteit. Frisse kleuren, herkenbare vormentaal en fotografie met echte ggz-professionals zijn de uitgangspunten voor de nieuwe uitstraling van O&O-fonds GGZ.

Kritische blik
We vernieuwen de website en de digitale nieuwsbrief, niet alleen uiterlijk, maar ook inhoudelijk. De structuur van de site gaat op de schop. Een kritische blik op bestaande content zorgt ervoor dat alleen de meest relevante content wordt verhuisd naar de nieuwe site. Die content herschrijven we aan de hand van een zelf opgestelde schrijfwijzer waarin de doelgroep in plaats van O&O-fonds GGZ centraal staat. Zo maken we de overgang van sec informeren, naar inspireren.

Slimme mix
Met een mix van eigen communicatiemiddelen, de kanalen van de samenwerkende partners binnen het fonds en PR wordt de basis gelegd voor regelmatige en gestructureerde communicatie. Aan de hand van thema’s wordt geborgd dat er een duidelijke afwisseling zit in de te verspreiden content. Een contentkalender zorgt ervoor dat ieder item via de juiste kanalen op het beste moment met de doelgroep wordt gedeeld.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Jur of Laura.


Deel dit artikel via: